Na szczególne wsparcie z unijnego budżetu w najbliższych latach mogą liczyć przedsiębiorcy.  

   Na różne formy przedsiębiorczości w latach 2014-2020 zostanie przeznaczonych łącznie 20 mld EUR. Dotacyjne szanse pojawią się we wszystkich programach operacyjnych.

   Dlatego też z myślą o przedsiębiorcach (obecnych i przyszłych) na bieżąco będziemy dzielić się wiadomościami o możliwościach pozyskania funduszy na rozwój firmy.

 

06-05-2015

Nie wszyscy wiedzą, iż mamy od niedawna ciekawą alternatywę współfinansowania swojej działalności ze środków krajowych.


Od niedawna uruchomione zostały środki krajowe przeznaczone przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla inwestycji związanych z poprawą  BHP.
Wielkość dotacji od 100 do 400 tys. zł. Można już składać wnioski.

Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla inwestycji związanych z poprawą BHP

 

06-03-2015

 W marcu ruszają pierwsze nabory wniosków Powiatowych Urzędów Pracy!

    O dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) mogą ubiegać się Powiatowe Urzędy Pracy. Środki przeznaczone zostaną na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18 – 29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP).
    W ramach projektów będzie oferowana przede wszystkim indywidualna i kompleksowa pomoc dla ludzi młodych, która ma na celu uzyskanie przez nich pracy lub poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Osoby bezrobotne będą wspierane między innymi stażami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Dzięki temu będą w stanie zdobyć niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikować się - zgodnie z potrzebami pracodawców.

    W ramach tych projektów będzie można również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej. Osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłoszonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy od początku II kwartału 2015 r. 23-02-2015

PROW


Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakłada nowe formy wspierania przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

   Jedna z nich to premia w wysokości 100 tyś zł  dla rolników zakładających działalność gospodarczą pozarolniczą na następujących warunkach:

-   wnioskodawca to osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS jako rolnik lub domownik;      -   gospodarstwo rolne w którym pracuje, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tyś Euro;
-   rolnik pobierał dopłaty bezpośrednie z gospodarstwa za rok poprzedzający złożenie wniosku o premię;
-   należy stworzyć min. jedno miejsce pracy, w tym liczy się samozatrudnienie dla rolnika;
-   po otrzymaniu premii trzeba być ubezpieczonym w ZUS w okresie trwałości (3 lata po   zakończeniu inwestycji).

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie podała jeszcze szczegółowych kryteriów wyboru, ale już teraz zapraszamy chętnych klientów do kontaktu z naszymi konsultantami.

    Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych dostępnych formach dofinansowania!

 

22-02-2015

Drogie Panie do dzieła…. 


   Dziś kilka słów o startującej od marca pomocy finansowej udzielanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości skierowanej do …. kobiet.  

   Fundusz pożyczkowy dla kobiet, bo o tym instrumencie mowa, adresowany jest do mieszkających w Polsce Pań, które prowadzą lub zamierzają podjąć działalność gospodarczą w kraju. W ramach inicjatywy można uzyskać od 20 do 40 tys. zł finansowania własnego biznesu, oprocentowane bardzo korzystnie – 2% w skali roku.
    Na razie PARP, dysponując pulą 20 mln zł, uruchamia program pilotażowo w 8 województwach. W każdym z nich zostanie wybranych 6 powiatów charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia, w których będą mogły być realizowane projekty finansowane ze środków pożyczki. W przypadku dużego zainteresowania rozważone zostanie rozszerzenie programu na kolejne województwa i powiaty, a docelowo na cały kraj.

    Panie w naszym zespole ta wiadomość niezwykle cieszy, ponieważ zgodnie uważają że kobiety są doskonałymi przedsiębiorcami….

Czekamy więc na wsparcie dla Panów !