Oferta biura rachunkowego

Oferta biura rachunkowego Virdis Lux

Oferta biura rachunkowego Virdis Lux  kierowana jest do wszystkich, którzy oczekują usług prowadzonych profesjonalnie, fachowo i terminowo ale również bezpiecznie i bezstresowo.  Biuro rachunkowe Virdis Lux oferuje swoje usługi zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym prowadzącym działalność gospodarczą (spółki prawa handlowego, fundacje stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe) oraz innym podmiotom prowadzącym pełną i uproszczoną księgowość.

Oferujemy pełen zakres  usług księgowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów, na życzenie możliwy odbiór dokumentów w siedzibie klienta.

 

Księgi Rachunkowe

 • Tworzenie zakładowego planu kont.
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych ( PIT,CIT,VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzenie  księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych (PIT/VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • Bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Po uzgodnieniu  kontrola limitów;

Ryczałt ewidencjonowany

 • Miesięczne naliczanie podatku (PPE).
 • Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT).
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Po uzgodnieniu kontrola limitów

Płace i Kadry

 • Sporządzenie  list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • Obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych,
 • Sporządzenie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie deklaracji ZUS RMUA,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS
 • wypisywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
 • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
 • Pomoc w wyliczaniu kosztów całkowitych zatrudnionego pracownika.

Analizy Finansowo – Księgowe

 • Możliwość opracowania analizy finansowej przedsiębiorstwa indywidualnie dla każdego Klienta. W szczególności opracowanie; analizy sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, nakładów inwestycyjnych.
 • Obliczamy i przedstawiamy wskaźniki finansowe wraz z ich komentarzem.
 • analizy biznesowe, korespondencja urzędowo - biznesowa
 • usługi niestandardowe w zakresie księgowości i analiz finansowych - na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

Ponadto

 • Sporządzanie deklaracji PIT/CIT/VAT/ZUS/ GUS
 • Przygotowanie i elektroniczna wysyłkę DEKLARACJI INTRASTAT
 • Prowadzenie księgowości przy projektach Unijnych
 • Zwrot podatku VAT na materiały budowlane WZM
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe
 • Pomagamy w założeniu firmy, oraz w wyborze formy opodatkowania;
 • Pomoc przy zakładaniu Spółki zoo.
 • Reprezentujemy klienta przed urzędem Skarbowym, ZUS i Sądem w sprawach związanych z aktualizacją działalność (regon, NIP, KRS)
 • Rozliczanie wewnątrz wspólnotowego nabycia i sprzedaży towarów i usług.
 • Wystawianie faktur wewnętrznych.
 • Wystawianie not odsetkowych.
 • Wystawianie not korygujących.
 • Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald.
 • Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań i raportów finansowych
 • Na życzenie klienta oferujemy możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy klienta.