Program 500 + wszedł – będzie możliwość składania wniosku przez Internet


Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została podpisany przez Prezydenta Andrzeja Dudę

Od 1 kwietnia rodzice otrzymają nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez rodziców. Natomiast wypłata świadczenia na pierwsze dziecko uzależnione przysługuje jeżeli dochód z roku poprzedniego na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub gdy jedno z dzieci w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności, kryterium dochodowe na osobę wzrasta do 1200 zł netto. Rodzina z dwojgiem dzieci, spełniająca kryterium dochodowe, otrzyma więc miesięcznie 1000 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w ramach programu Rodzina 500+)