Zasady współpracy z biurem rachunkowym1. Na pierwszym spotkaniu omawiamy Państwa potrzeby oraz oczekiwania dotyczących usług naszego Biura Rachunkowego. Na tej podstawie przedstawiamy indywidualną ofertę. 2. Po podjęciu decyzji o współpracy podpisujemy przygotowaną wcześniej
umowę pomiędzy Państwa firmą, a naszym Biurem Rachunkowym
3. Na początku każdego miesiąca sporządzamy listy płac, deklaracje ZUS. Listy płac oraz wysokość zobowiązań wobec ZUS w umówionym czasie przekazujemy na wskazany adres mailowy.4. Do 7 – go lub 10-go dnia miesiąca klient dostarcza do naszego Biura dokumenty za poprzedni miesiąc. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy  jest również odbiór dokumentów z siedziby Firmy. W przypadku małej ilości dokumentów proponujemy przesłać je drogą elektroniczną.Lub poprzez Portal Klienta SALDEO 5. Wyniki przekazujemy w dwóch etapach. Po wstępnej weryfikacji dokumentów przekazujemy informację o wynikach wstępnych, ewentualnych brakach w dokumentacji. Po uzupełnieniu braków oraz akceptacji wyniku kończymy rozliczać miesiąc.
Przekazujemy drogą mailową, telefoniczna lub w naszym biurze ostateczny   
wynik finansowy firmy oraz wysokość zobowiązań podatkowych.

6. Nasze Biuro sporządza wszystkie deklaracje i drogą elektroniczną dostarcza do  właściwych Urzędów Skarbowych.
7. Dokumenty przechowywane są do zamknięcia roku podatkowego w naszym biurze. Oddawane są klientom po sporządzeniu oraz  złożeniu w US  wszystkich sprawozdań i deklaracji za dany rok.
8. Podczas ewentualnych czynności sprawdzających przez US lub ZUS nasi pracownicy biorą w nich czynny udział.