Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Wołominie - Kontakt, Godziny otwarcia i Świadczenia

ZUS Wołomin jest jednym z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Oferuje szeroką gamę usług związanych z ubezpieczeniami społecznymi, takich jak emerytury, renty, świadczenia chorobowe i wiele innych. W tym artykule przedstawimy informacje kontaktowe, godziny otwarcia oraz rodzaje świadczeń oferowanych przez ZUS Wołomin.

Kontakt - Adres, Telefon i Godziny Otwarcia

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z ZUS Wołomin, poniżej znajdziesz podstawowe informacje kontaktowe:

ZUS Inspektorat w Wołominie

Godziny otwarcia ZUS Wołomin są następujące:

  • Poniedziałek: 08:00-17:00
  • Wtorek - Piątek: 08:00-15:00
  • Sobota - Niedziela: nieczynne

Zasięg Terytorialny ZUS Wołomin

Oddział ZUS Wołomin obsługuje mieszkańców miasta Wołomin oraz okolicznych gmin, takich jak Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka. Gminy Dąbrowka, Jadow, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachowka, Tłuszcz również podlegają pod działalność ZUS Wołomin.

Rodzaje Świadczeń w ZUS Wołomin

ZUS Wołomin oferuje różne rodzaje świadczeń dla ubezpieczonych. Oto niektóre z nich:

Emerytury

Emerytura to świadczenie wypłacane osobom, które osiągnęły określony wiek emerytalny i spełniają określone warunki. ZUS Wołomin zajmuje się ustalaniem prawa do emerytury oraz jej wypłacaniem.

Renty

Renta to świadczenie wypłacane osobom, które nie są w stanie pracować z powodu niezdolności do pracy, a także osobom, które utraciły swojego żywiciela. Renty mogą być przyznane na czas określony lub dożywotnio, w zależności od okoliczności.

Świadczenia Chorobowe

Świadczenia chorobowe są wypłacane osobom, które z powodu choroby są tymczasowo niezdolne do pracy. ZUS Wołomin zajmuje się ustalaniem prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wypłacaniem.

Inne Świadczenia

ZUS Wołomin oferuje również wiele innych świadczeń, takich jak renta rodzinna, renta socjalna, świadczenia wypadkowe, świadczenia przedemerytalne, zasiłki (chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) oraz dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych.

ZUS Wołomin a Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to inicjatywa mająca na celu wsparcie finansowe rodzin w Polsce, które wychowują dzieci do 18 roku życia. ZUS Wołomin jest jedną z instytucji, które umożliwiają składanie wniosków o to świadczenie. Aby złożyć wniosek w ZUS Wołomin, można skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub innych dostępnych kanałów elektronicznych.

Składki do ZUSu

Do ZUS Wołomin należy również obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki te są finansowane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracowników oraz innych podmiotów współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Wysokość składek ZUS jest uzależniona od wielu czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia czy rodzaj ubezpieczenia. ZUS Wołomin dba o kontrolę prawidłowego opłacania składek oraz prowadzi działania prewencyjne mające na celu utrzymanie zdrowia społeczeństwa.

Podsumowanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Wołominie jest ważną instytucją odpowiedzialną za świadczenie usług z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oddział ZUS Wołomin oferuje różne rodzaje świadczeń, takich jak emerytury, renty, świadczenia chorobowe i wiele innych. Można się z nimi skontaktować osobiście lub za pośrednictwem platformy elektronicznej. ZUS Wołomin dba również o kontrolę opłacania składek i prowadzi działania prewencyjne mające na celu utrzymanie zdrowia społeczeństwa.