PPE – zmiany w przychodach ewidencjonowanych – ryczałt